Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Bilteknik til den praktiske prøve:

Den praktiske prøve til kørekort almindelig bil, katergori B, starter med en kontrolprøve, hvor du skal demonstrere, at du kan kontrollere køretøjets lovpligtige udstyr. Består du ikke kontrolprøven, kommer du slet ikke ud at køre.

Ved kontrolprøven skal du kunne forklare, hvordan kontrollen udføres og i praksis undersøge og tage stilling til om lovkravene til følgende 5 områder, er opfyldt:

 • Styretøj,
 • Bærende dele, herunder dæk og støddæmpere
 • Bremser
 • Lygter, reflekser og horn
 • Motor og udstødningssystem

Filmen gennemgå hvordan du udføre rigtig kontrol på bilen til prøven.

Styreapparat.

 • Bilen skal være forsynet med et styreapparat, der skal være således indrettet, at bilen kan styres let, sikkert og hurtigt.


 • Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.


Kontrol:


 • Ved nyere biler må der ikke være ratslør.


 • Ratslør kontrolleres ved at hjulene i ligeudstilling straks følger rattets bevægelse (i biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor).


 • Såfremt hjulene ikke straks følger rattets bevægelser, kan det være tegn på slør i styreforbindelserne.


 • Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne drejes fra side til side uden at møde ujævn modstand eller fremkalde mislyde.


 • Slækkes grebet om rattet skal hjulene af sig selv dreje mod ligeudstilling (selvoprettende).


 • Hvis der er hydraulisk servostyring skal servobeholderens væskestand følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min.- og max.- mærket, eller ved at kontrollampen herfor er slukket.


 • Tung eller vanskelig styring, kan skyldes manglende væske på servobeholderen eller slidt, slap eller knækket drivrem til servostyringen. Styretøjet skal efterses hurtigst muligt, hvis der er for lidt væske i systemet, eller hvis der er væsentligt ratslør.noget tekst

Bærende dele. 

 • Dæk skal have mindst 1,6 mm. dybde i hovedmønstret, bedømt ved slidindikatorer.


 • Retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning.


 • Dæk, hjulfælge og hjullejer skal være ubeskadigede. Dæk og hjulfælge skal passe til hinanden.


 • Dæk skal være af samme type på alle hjul (bortset fra særlige nødreservehjul).


 • Dækket skal være oppumpet til et lufttryk efter bilfabrikantens forskrifter (se instruktionsbog), da der ellers er risiko for skævtrækning og over- eller understyring.


 • Pigdæk må kun benyttes i tiden 1. november – 15. april og skal i så fald være monteret på alle bilens hjul.


 • Støddæmpere skal virke på alle bilens 4 hjul, Kontroler ved et tryk kræftig ned på bilen over hjulet og lige efter skal det går i ro efter nedtrykning. Alle 4 støddæmpere kan kontrolleres.

Bremser. 

 • Bilen skal være forsynet med en driftsbremse, som skal virke på alle bilens hjul.


 • Driftsbremsen skal være opdelt på to kredse, og kunne bremse bilen hurtigt, sikkert og virksomt ved alle hastigheder og belastninger.


 • Bilen skal også have en nødbremse (parkeringsbremsen eller den ene kreds af 2-kreds bremsesystem) der skal kunne bremse bilen sikkert og virksomt, hvis driftsbremsen svigter.


 • Parkeringsbremsen skal være mekanisk, virke på mindst 2 hjul og kunne holde bilen på en hældning.


Kontrol:


 • Bremsepedalen skal have en riflet eller gummibelagt overflade, så der er et godt fodfæste.


 • Pedalen skal normalt have en lille frigang i topstillingen, og må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt på bremsepedalen.


 • Pedalvandringen er afhængig af bilfabrikatet. Kan bremsen trædes længere ned, kan det være tegn på, at den ene bremsekreds er defekt.


 • Bremsepedalen skal føles fast, og må ikke synke, mens den holdes nedtrådt med et konstant hårdt tryk.


 • Ved vakuumforstærkede skal der pumpes 3-5 gange på bremsepedalen så den føles hård. start motoren mens bremsepedalen holdes nedtrådt, ved start skal bremsepedalen synke et lille stykke.


 • Bremsevæskestanden skal være mellem max og min. mærket.


 • Under opbremsningen må bilen ikke trække til siden (dette kan tyde på fugt eller snavs ved bremsebelægningerne eller fejl i bremsesystemet). Fugt kan f.eks. komme fra bilvask, men forsvinder hurtigt ved en kortvarig opbremsning.


 • Driftsbremsen skal kunne bremse bilen på max. 6 m ved 30 km/t.


 • Parkeringsbremsen skal kunne holde bilen på en hældning.


 • Nødbremsen må betragtes som værende i orden dersom både driftsbremsen og parkeringsbremsen opfylder ovenforstående bremsekrav.   


Bremserne skal efterses hurtigst muligt af en fagmand dersom:

- Der er for lidt bremsevæske på beholderen.

- Bilen trækker skævt eller bremser ujævnt

- Kontrollamper lyser under kørslen.

- Bremsepedalen kan trædes langt ned. 

Lygter, reflekser og horn.

Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
Lygter i par skal have ens farve og lysstyrke. Forlygternes lys skal være hvidt eller gulligt.
Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatninger (bedømt udefra lys-mørke grænsens placering).
Kravene til bilens påbudte lygter og reflekser er følgende: 


 • 2 Positionslyslygter, der skal kunne ses på en afstand af mindst 300 m. uden at blænde.


 • 2 Nærlyslygter der skal være asymmetrisk, og kunne oplyse vejen mindst 30 m. foran bilen uden at blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder mindst 1 cm/m.).


 • 2 eller 4 Fjernlyslygter der skal kunne oplyse vejen mindst 100 m foran bilen.


 • 2 baglygte med rødt lys der skal kunne ses i en afstand af mindst 300 m. uden at blænde.


 • 2 stoplygter med rødt lys, (nye biler dog 3 stoplygter) der skal give væsentlig kraftigere lys end baglygterne, når bremserne aktiveres.


 • Mindst en nummerpladelygte der skal belyse den bageste nummerplade med hvidt lys, så den er let læselig i en afstand af mindst 20 m.


 • 2 røde refleks bag på bilen der skal være godkendt og ikke må være trekantet.


 • 2 blinklygter i hver side og 3 hvis ikke de forreste kan ses fra siden. Blinklygterne skal blinke mellem 60 og 120 gange i minuttet med gult/orange lys, der tydeligt kan ses i sollys. Blinker disse blinklygter hurtigere end normalt, er det ofte tegn på at en eller flere lygter ikke virker.


 • Havariblink skal kunne tænde alle blinklygter samtidigt.


 • Hornet skal have en klar, konstant tone.


 • Biler længere end 6 m skal være forsynet med gule sidemarkeringslygter, fordelt på bilens sider. Disse skal kunne ses i en afstand af mindst 300 m. uden at blænde.


 • Biler bredere end 2,1 m skal have 2 hvide fremadrettede og 2 røde bagudrettede markeringslygter, der skal kunne ses på en afstand af mindst 300 m. uden at blænde. 

Motor og udstødningssystem m.v.

 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.


 • Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.


 • Udstødningssystemet skal være tæt og forsynet med en lyddæmper. Hele systemet skal sidde fast.


 • Motoroliestanden skal være mellem min- og max-mærket på oliepinden, eller efter bilfabrikantens forskrifter.


 • Kølervæske skal være mellem min- og max-mærket, eller efter bilfabrikantens forskrifter.


 • Sprinklervæske skal være nok til din køretur, eller efter bilfabrikantens forskrifter.


 • Servovæske skal være mellem min- og max-mærket, men på min bil er der ingen servovæske, da servostyringen er elektrisk styret.