Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Dit kørekortforløb fra start til slut:

Her kan du læse om alt det et kørekortforløb indebære, og hvordan det er sat sammen hos os.

Du behøver enlig kun at tilmelde dig et holdstart og møde op til denne dag. Alt praktisk info vil finde sted til den første teori.

men du kan med stor fordel gøre nedenstående ting på forhånd.

Ting der er ved siden af alt undervisningen som du med fordel kan tænke over allerede nu:

  1. Du skal bruge pasfoto. (Kan vi hjælpe med at tag her på køreskolen og printe ud til dig)
  2. Du har fået lavet lægeerklæring hos din egen læge (husk pasbilledet til lægen)
  3. Du har taget førstehjælpskursus. kan bookes her.
  4. Fået underskrevet samtykkeerklæring (hvis du er under 18 år ved teoristart) kan findes her.
  5. Hvis ikke du er dansk statsborger skal en kopi af opholdstilladelse laves (kan vi hjælpe med på skolen)

Lovgivningen siger at du minimum skal have: 

29 lektioner af mindst 45 minutter i teoretiske emner:

Disser er fordelt ud over 8 teori aftner hos os.

4 lektioner af mindst 45 minutter på lukket øvelsesplads:

Også kaldet manøvrebane, manøvrebanen er efter teori 1 og skal være senest inden teori 3. og din tid aftales for det meste i teori 1.

16 lektioner af mindst 45 minutter øvelseskørsel på vej:

De fleste af køretimerne er 2x45 minutter

(se hvordan de er opdelt neden under)

4 lektioner af mindst 45 minutter på køreteknisk anlæg:

Også kaldet glatbane, dette er til sidst i hele forløbet dog inden selve køreprøven.

For mere info om hvad manøvrebanen går ud på, kan du med fordel se vores manøvrebanen film.

Her ser du vores opdeling af undervisnings forløbet:

Trafikpladsen Køreskole - Køreskole valby

Efter teori 8 er rækkefølgen ikke så snor lige, den kan tilpasses efter dig og evt. din kørelærers behov, teoriprøven skal dog bestås inden man kan gå til køreprøve, køreteknisk anlæg skal bare være gennemført senest inden din køreprøve.

Tilmeld dig her

Se teori hold her

Se priser her